Műszaki leírás

Unipark Buda Lakópark

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ÁLTALÁNOS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
Kivitelezési munka csak a Beruházó által írásban jóváhagyott tervek alapján történhet.
A beépítendő anyagokat beépítés előtt be kell mutatni (ÉMI engedély, anyagminta vagy prospektus) szintén jóvá kell hagyatni Beruházóval és csak utána lehet megrendelni.
Az építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség-igazolása mellett lehet. A beépített építési termékek megfelelőség-igazolását az átadási dokumentációhoz is csatolni kell.
Eltakarás előtt minden szerkezetet meg kell mutatni a Beruházó képviselőjének (erre 1 nappal eltakarás előtt fel kell hívni Beruházó figyelmét). Eltakarni csak Beruházó írásbeli engedélye (pl napló bejegyzés) lehetséges.
A kivitelezési munkálatok minőségének meg kell felelni az érvényben lévő, vonatkozó szabványoknak, rendeleteknek, előírásoknak, irányelveknek, az abban foglalt 1. minőségi osztálynak.

Jelenlegi állapot
Az eredeti funkciójuk szerint munkásszállónak épített F és L épület a kor tervezési-építési eszköztárának megfelelően egyszerű építészeti eszközökkel, gazdaságosan megoldott, fegyelmezett összhatású funkcionális épületegyüttes. Jelen állapotuk szerint a többízben is lezajlott “ráncfelvarró” átalakítások ellenére műszaki és esztétikai szempontból is elavultak, nem teljesítik az épületek időközben megváltozott rendeltetéséből (szállásból irodai funkció) következő, és a kor elvárásainak megfelelő műszaki (pl. energetikai, tűzvédelmi, stb.) és használati – munkakörnyezeti követelményeket (klíma és légtechnika hiánya az alacsony belmagasság miatt, stb.), tehát jelentős belső felújításra és átalakításra szorulnak, a tervezett rendeltetésváltás pedig indokolható, amennyiben az épületek igényes megújulását eredményezi.

Tervezett állapot
Az épületek eredeti szállás funkciójából következő műszaki adottságokra is tekintettel, valamint a tulajdonosi szándék szerint az F és L épületek tervezett fő rendeltetési egységei lakó és szolgáltatási, kereskedelmi funkciójú társasházi albetétek lesznek. A lakóegységek az épületek szerkezeti-geometriai adottságának (3,3 m-es szerkezeti raszter) megfelelően a pályakezdő fiatalok, ill. fiatal családok számára kívánnak lakásmegoldást biztosítani. A földszinti nagyobb szerkezeti fesztávolsággal rendelkező és közvetlenül a Bartók Béla útra néző, üzletportállal rendelkező területein szolgáltatási és kereskedelmi célú rendeltetési egységeket tervezünk. Az új rendeltetési egységek kialakításához nincs szükség az épületek tartószerkezeti rendszerének megváltoztatására, az átalakítás a csatlakozó épületek alapozását nem érinti.

Az épületegyüttes közterületi megközelítése a meglévő Bartók Béla úti személyforgalmi, épületenként szeparált bejáratokon keresztül lehetséges. Az épület előtti közlekedési- és zöldfelületeket a terület tulajdonosával együttműködésben az OTSZ szerint meghatározott oltási felvonulási út követelményének megfelelően kell kialakítani.

Az épületek belső szintbeli és szintek közötti feltárása a meglévő közlekedő terek, lépcsőházak és liftek felújítása, korszerűsítése mellett továbbra is biztosítható. A tűzvédelmi koncepciónak megfelelően a biztonság növelése érdekében az épületeket, mint kockázati egységet új tűzszakaszokra (I-IV.) osztjuk, a menekülést lehetővé tevő lépcsőházakat előtér nélküli túlnyomásos térként alakítjuk ki, a közlekedő tereket, szintenkénti középfolyosókat pedig tűzjelző hálózattal és nedves tűzcsapokkal szereljük fel. A rendeltetési egységek közötti elválasztó falszerkezeteket és nyílászárókat az előírt követelményeknek megfelelő tűzállósági és akusztikai értékkel tervezzük. Az épület belső gépészeti és villamoshálózata teljes felújításra szorul, amelynek részeként a meglévő fő gépészeti aknák mellett, a középfolyosói falak mellett új vízgépészeti és légtechnikai aknákra van szükség. Az önálló rendeltetési egységek saját közmű mérőkkel rendelkeznek.

A pinceszinten a szükséges mértékű belső felújítást követően továbbra is megmaradnak a közművek (víz, csatorna, villamos energia) fogadására, kapcsolására és elvezetésére (közműfolyosók) szolgáló helyiségek, valamint tárolók és kiszolgáló közlekedési terek, folyosók. Az L épület belső lépcső áthelyezése miatt tartószerkezeti kiviteli tervek alapján részleges födémbontásra és építésre van szükség, de az épület tartószerkezeti rendszere nem változik.

A földszinten az épületek fő, mellék-, menekülést biztosító bejáratai vannak, ahonnan a túlnyomásos lépcsőházak megközelíthetők, valamint közlekedő folyosók, amelyekkel a 4 db földszinti udvari lakás és a lakásokhoz tartozó kiszolgáló üzemi (hulladék-, kerékpártároló), gépészeti helyiségek, gázfogadó, és lakók tárolói érhetők el. A szolgáltató-kereskedelmi egységek megközelítése közvetlenül az utcai portálon lévő bejáratokon keresztül történik. A galériaszinten lévő kis belmagasságú (2,4 m) cellás helyiségek a szolgáltató-kereskedelmi egységek kiszolgáló, szociális funkciójú helyiségei, amelyek a lépcsőházak felől is elérhetők.

Az F épületben a földszinten 4, az 1-6. emeleti szinteken 14 lakásegységet, a 7-9. emeleten 11 lakásegységet, a 10. emeleten 12 lakásegységet és egy kazánházat tervezünk. Az L épületben az egyetlen emeleti szinten 8 lakásegységet tervezünk. Az összesen 141 lakásegység szintenként a fejlesztői lakásszortiment alapján 25 – 54 m2 közötti alapterülettel rendelkezik.

STATIKA, BONTÁS

Tartószerkezeti terv és szakvélemény kell a beton és teherhordó falak bontásáról, a lakás összenyitásokról, lakáselválasztó falak helyéről és kialakítás módjáról. A strangok kialakításához szükséges födémáttörésekhez szintén statikus szakvéleménye szükséges. Minden burkolatot, nyílászárót, bútort el kell bontani. A bontott anyagot el kell szállítani. A komplett gépészeti és elektromos hálózat bontásra kerül.

ÉPITÉSZET

Alkalmazott anyagok és szerkezetek

Alapozás
Meglévő épületszerkezet; a felújítás által nem érintett, az átalakítás az épület alapozási rendszerét nem változtatja meg.

Felmenő, függőleges teherhordó szerkezetek
Meglévő épületszerkezet, az összes szinten jellemzően a 3,3 m-es raszterre tervezett előregyártott vasbeton keretszerkezet és merevítő vasbeton mag, amelyek a földszinten kiegészülnek egyedi zsaluzott monolit vasbeton szerkezetekkel. A felújítás az épület felmenő teherhordó szerkezeteit nem változtatja meg, azok teljes egészében változatlanok maradnak.

Födémek, vízszintes teherhordó szerkezetek
Meglévő épületszerkezet; az összes szinten jellemzően a 3,3 m-es raszterhez méretezett előregyártott, ill. helyenként részben monolit vasbeton födémszerkezet. A felújítás a meglévő épület födémszerkezeti rendszerét a gépészeti strangok kibővítése, és részleges födémpótlások, ill. kisebb nyíláskiváltások kivételével nem változtatja meg

Lépcsők
Meglévő épületszerkezet; előregyártott, ill. helyenként részben monolit vasbeton lépcsőszerkezet. A felújítás a szerkezet rendszerét az F épületben nem érinti. Az L épületben a pihenő nélküli lépcső helyett statikus tervben méretezett monolit vasbeton lépcső készül.

Homlokzatképzés
A jelenlegi homlokzati megjelenést és anyaghasználatot két felületi minőség határozza meg: a homlokzati végfalakon megjelenő téglaburkolat, a sávablakok alatti parapeten és a földszinti előtető függőleges homlokfelületein pedig a törtfehér dörzsölt vakolat. Az épület energetikai korszerűsítésének részeként a homlokzatra dryvit rendszerű ásványiszálas hőszigetelés és tartósan rugalmas hálóerősítéses alap- és színt adó gördülőszemcsés fedővakolat rétegek kerülnek. A homlokzati fal hőátbocsátási tényezője: 0,24 W/m2 K.

A homlokzati színkoncepcióban a felületeken az épületre jelenleg is jellemző anyag és színhasználati dualitást írjuk újra: az épület utcára merőleges vertikálisan hangsúlyos végfalain világosszürke fedővakolat, míg az utcával párhuzamos homlokzatok horizontális ritmust adó parapet falain a nyílászárókkal színben egységesen tartott sötétszürke fedővakolatot tervezünk, amely összhangban van a földszinti üzletportálok fölé nyúló előtetők burkolati színével is. Az utcával párhuzamos homlokzatfelületek szigorú szabályosággal ismétlődő sávos monotonitását homlokzati eszközzel tervezzük lazítani és megjelenésében diverzebbé tenni, az egyik a geometriai szabályosságát követő színezett üveg lamella rendszer, amely az ablaksávban a lakások közötti osztásokhoz igazodva a homlokzat síkjára merőlegesen kapcsolódik, és a színbeli és formai változatosságával dinamizálja a homlokzatot.

Homlokzati nyílászárók
A jelenlegi homlokzati nyílászárók megjelenésükben és műszaki tartalmukban vegyes képet adnak, a földszinten ill. a közös területeken jellemzően az eredeti elavult hőhidas acél és alumínium nyílászárók és portálszerkezetek, míg az iroda ill. egyéb részlegesen felújított helyeken műanyag nyílászárók találhatók. Az épület felújításhoz egységesen a hőtechnikai követelményeknek megfelelő, hőhídmentes nyílászárókat tervezzük, a közösségi földszinti területeken alumínium profilszerkezettel,

Belső térelhatárolás, válaszfalak

A jelenlegi belső falazott válaszfalak az átalakításnak megfelelően bontásra kerülnek, helyettük a terhek csökkentése érdekében szerelt válaszfalak készülnek az adott pozíciónak megfelelő akusztikai és tűzállósági értékkel az alábbiak szerint:

Lakáselválasztó falazat:
Rigips Habito lakáselválasztó falak, CW 50+75/188, EI120,
Aknafalak:
Rigips Aknafalak
Előtétfal folyosóra:
Rigips Aknafalak Lakáson belüli válaszfalak:
Rigips CW75/100,

Lakás bejárati ajtó 1,0 x 2,10 méretű, EI30 tűzállóságú, 34dB hanggátlásúak és 5 ponton záródjanak (MABISZ minősítésűek legyenek), és 3-3 db kulccsal zár: négypontos dupla cilinderes szalagzár, +hárompontos ,kiemelésgátló csap, kieg: optikai kitekintő, küszöb: 90 mm széles rozsdamentes acél, gumi szigeteléssel cilinder: 2db biztonsági cilinderbetét, nikkeles.
A lakások belső ajtói prémium dekorfóliás papírrácsbetétes eloxált alumínium kilinccsel, utólag szerelhető tokkal, a tokban körbefutó gumitömítéssel.
Burkolatok: A szobákban laminált parketta 8mm vastag, 32-es kopásállósággal, alátét habbal a szegőlécek szín azonos anyagból készülnek, olyan szegő kerül beépítésre ami mögött elvezethető az elektromos vezeték.

A fürdőkben kerámia padlóburkolat MAPEI Mapelastic folyékony fóliaszigetelő rendszeren, a falon 2,10m magasságig mázas csempéből készül, pozitív sarkokon élvédővel, negatív sarkok gomba és penészálló rugalmas fugával.
A konyhában 85 cm magasától 60 cm magas csempe burkolat készül. A fürdőszoba padló lapburkolata csúszásgátló kivitelben készül. A folyosó PVC padlóburkolatot kap, 10 cm lábazattal. A hideg és meleg burkolat határán, ajtólap vonalában, eloxált alumínium burkolatváltó profil lesz elhelyezve.

Festés, mázolás: a belső falfelületek lakásokban, folyosón, lépcsőházban mélyalapozót kell használni, glettelni (Q3 minőségben) és 3 rétegben HERA diszperziós fehér beltéri falfestékkel festeni kell, a tárolók falát csak festeni kell. A megmaradó fém felületek felület előkészítést követően (rozsdátlanítás, zsírtalanítás) alapozó, közbenső és fedő mázolást kapnak.
Előcsarnok: Vállalkozó az összes lakáshoz és iroda-üzlet helyiség részére önálló rendeltetési egységenként 1 db postaládát helyez el a bejáratnál, belül a lobby térben. A burkolat gresslap.

Épületgépészet

Fűtés, használati melegvíz, víz, csatorna
Az épület fűtésére korszerű központi radiátoros fűtési rendszert tervezünk, amely kiegészül a fürdőszoba törölköző szárító radiátoraival. A fűtési energia ill. a használati melegvíz előállítására, figyelemmel az égéstermék költséghatékony és problémamentes elvezetésére is, a 10. emeleten tervezünk kazán helyiséget kialakítani. A hőközpont és gépház a földszinten az udvari bejárathoz közel, a nagy gépészeti akna mellett helyezkedik el, itt kapnak helyet a használati és a tüzivíz nyomásfokozó redundáns dupla szivattyúk is. Az épület vízellátási, csatorna és csapadékvíz elvezetési rendszere teljesen megújul, a meglévő vízi és csatorna közmű bekötések felhasználásra kerülnek. Minden lakásban WC, mosdó, zuhanyzó, lesz kiépítve kombi sarokszeleppel valamint csatlakozási lehetőség mosógép részére.

Gázellátás
Az épület egyedüli tervezett gázfogyasztói a kazánhelyiségben helyet kapó 8 db 100 kW falikazánok, amelyeket új gázközmű bekötésről látunk el.

Szellőzés, klimatizálás
Az épület légtechnikai rendszere is teljesen megújul, a lakásegységek belső helyiségeinek kiszellőztetése a tetőszint fölé az új légtechnikai strangokon keresztül valósul meg. A fürdőszobákban és WC helyiségekben időkapcsolós ventilátorok, a konyhákban pedig az elszívó berendezéseken keresztül a tetőn elhelyezett ventilátorok biztosítják a kívánt légcserét. Az épület nyári túlmelegedésének mérséklésére a homlokzati árnyékoló redőnyökön kívül előkészítésre kerülnek a beltéri mobil klíma berendezésekhez szükséges faláttörések. Az előírt menekülési paraméterek biztosítása a lépcsőházakat füstmentesített túlnyomásos előtér nélküli lépcsőházként alakítjuk át, a szükséges 75 Pa nyomást a földszinten kialakított bevezetési helyeken és gépházban állítjuk elő 1-1 ventilátorral, a nyomáslevezetése tetőn és homlokzaton elhelyezett zsaluzián keresztül történik.

Épületvillamosság

Elektromos energiaellátás, erősáramú hálózatok
A meglévő villamos közműbekötés szükség szerinti bővítése mellett az épület igényei elláthatók.

Gyengeáramú rendszerek
Az épület felújítása során új kaputelefon, kábeltévé, internet, és tűzjelző hálózat (tűzvédelmi tervfejezet szerint), kerül kiépítésre.

Villámvédelem
Az épület felújítása során a meglévő villámvédelmi rendszert felül vizsgálata szükséges.

Felvonó
A jelenleg meglévő két lift helyett a meglévő liftaknában új, de azonos felsőgépházas működtetésű felvonók kerülnek. Az L épületben az új közlekedési magban egy új, hidraulikus működtetésű lift kerül kiépítésre.

A műszaki Specifikációban megfogalmazott tartalom, esetleges változtatási jogát fenntartjuk.

Beruházó: Unipark Buda Kft.

Kérdésed van? Lépj velünk kapcsolatba!

1115 Budapest, Bartók Béla út 152. +36 30 182 4400 hello@uniparkbuda.hu Facebook
Műszaki leírás Adatvédelemi tájékoztató